LATENT

Het acroniem LATENT staat voor LAge Temperatuur EnergieNet evaluatieTool.

Het project LATENT onderzoekt de operationele en juridische randvoorwaarden om een collectief energienet op zeer lage temperatuur te realiseren.

De energievoorzieningen voor bedrijven en gebouwen worden vandaag veelal op individuele basis bekeken. Collectieve warmtenetten vormen een interessant alternatief.

De huidige generatie sterk geïsoleerde gebouwen heeft een laag warmteverbruik en bijgevolg een relatief belangrijker aandeel koellast. Warmtenetten moeten hieraan aangepast worden en moeten het dus mogelijk maken om energie op zeer lage temperatuur (5-30°C) uit te wisselen zodat zowel gekoeld als verwarmd kan worden. Het zeer-lage-temperatuurnet maakt gebruik van natuurlijke energiebronnen (oppervlakte – en grondwater) of energie-uitwisseling tussen gebruikers.