Check uw project

Is een laag-temperatuur energienet mogelijk voor uw project ?

Aan de hand van een beknopte analysetool waarbij u 6 vragen invult, krijgt u een eerste inschatting van de mogelijkheden.

Stappen :

(1) Lees eerst even de beknopte Handleiding bij de excelsheet zodat u wat meer achtergrond informatie heeft

(2) Download de Latent spreadsheet en vul ze in

(3) Stuur het ingevulde document door naar pedro.pattijn@ingenium.be

(4) U krijgt per mail een overzicht van de mogelijkheden